top of page

​​

עידן שטיינר

 

ניהול, הפקה וייצוג אמנים - שנים של ניסיון לצד אמונה שהעבודה מתחילה מהשטח ובחיבור אמיתי ולויאלי עם האנשים שאיתם אנו עובדים.

 

המרכיב המשמעותי ביותר בעשייה שלנו הינו טובת האמנים, כאשר תמיכה ובנייה לטווח ארוך הם מרכיבים משמעותיים בתפישת העולם שלנו.

  

PHOTO-2023-06-22-15-13-00_edited.jpg
bottom of page